Actieve ontspanning ...in bruisend Zeeland

Risico & Veiligheid

De volgende onderwerpen komen terug op deze pagina:

 

VeBON en TÜV Service check

De Zeeuwse gasten en Forest Hill buitensport zijn aangesloten bij de Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland. De VeBON ondersteunt en adviseert haar leden bij het organiseren van buitensportactiviteiten. Het VeBON lidmaatschap is een garantie voor kwaliteit.

Doelstelling

Naast belangenvertegenwoordiger voor de branche, heeft de VeBON o.a. tot doel om een bijdrage te leveren aan verhoging van de kwaliteit en veiligheid van de buitensport. Aangesloten bedrijven zijn verplicht om te werken volgens vastgestelde afspraken en richtlijnen welke regelmatig worden gecheckt door onafhankelijke personen en instanties. VeBON bedrijven hebben klantvriendelijkheid en service hoog in hun vaandel staan. De medewerkers doen er alles aan om hun sportieve arrangementen optimaal te laten verlopen. Als klant zit u goed bij een VeBON bedrijf!

Veiligheid

VeBON bedrijven besteden extra aandacht aan de veiligheidsaspecten van buitensportactiviteiten. Elk lid is verplicht om met een speciaal veiligheidssysteem te werken, dat jaarlijks getoetst wordt door TÜV Service Check Nederland. TUV is een onafhankelijke en erkende instantie die volgens vastgestelde standaards het veiligheidsbeleid van buitensportondernemingen beoordeelt. Onderdelen van het veiligheidssysteem zijn onder andere een uitgebreide risicoanalyse van activiteiten, beheersmaatregelen voor risico’s, registraties en controles van gebruikte materialen. In het belang van uw veiligheid zijn alle leden verplicht te beschikken over een deugdelijke ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.

Goede materialen

Deelnemers aan buitensportactiviteiten moeten op het gebruikte materiaal kunnen vertrouwen. Bij VeBON leden geeft de kwaliteit van het materiaal dan ook de doorslag. Binnen het door de TÜV gecontroleerde veiligheidssysteem wordt speciale aandacht geschonken aan gebruik en beheer van buitensportmaterialen. Al het materiaal wordt regelmatig gecontroleerd, zodat er tijdig onderhoud kan worden gepleegd of tot vervanging kan worden overgegaan. Verder zijn leden verplicht om met gecertificeerde materialen te werken.

Ongevallen verzekering

Volgens de richtlijnen van de VeBON (Vereniging Buitensport Ondernemingen Nederland) is de Zeeuwse Gasten (Forest Hill buitensport, Watersport Brouwersdam, Klimbos Westerschouwen) verplicht voor alle gebruikers/teamleden een ongevallenverzekering af te sluiten.

Verzekerde bedragen

 • De verzekering geschiedt op basis van de verzekerde bedragen volgens onderstaand dekkingsoverzicht.
 • Verzekerde bedragen gelden per verzekerde.

Begunstiging

 • Rubriek A: 1 - de echtgenoot of echtgenote van de verzekerde; 2 - de partner van de verzekerde waarmede in gezinsverband wordt samengeleefd; 3 - de wettige erfgenamen.
 • Rubriek B: de verzekerde.

Cumulatie

 • De maximale uitkering per gebeurtenis bedraagt € 2.500.000,- per gebeurtenis.

Verzekeringsvoorwaarden

 • Van toepassing zijn de Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering VO20.

Premie

 • De premie voor de ongevallenverzekering bedraagt € 1,00 pp, inclusief poliskosten per dag/dagdeel/uur.

Schademeldingen en/of informatie

 • De Ongevallenverzekering is afgesloten bij Kuiper Verzekeringen B.V.
 • Voor informatie en/of schademeldingen kunt u contact opnemen met: Kuiper Verzekeringen BV, Breedpad 21, 8442 AA Heerenveen. Telefoon: 0513-614444 Fax: 0513-623742.

Dekkingsoverzicht ongevallenverzekering

 • Deze Ongevallenverzekering biedt dekking bij overlijden en blijvende invaliditeit voor iedereen die, al dan niet tegen betaling gebruik maakt van de door Forest Hill geboden faciliteiten en/of geleverde diensten, inclusief zogenaamde “gevaarlijke sporten”, echter met uitzondering van de volgende gevaarlijke sporten:
  • het deelnemen aan en training voor wedstrijden met motorrijtuigen, motorboten en (brom)fietsen, indien in die wedstrijden het snelheidselement overheerst;
  • het beoefenen en/of deelnemen aan oosterse gevechtssporten en andere gevechtssporten zoals boksen en worstelen;
  • het beoefenen en/of deelnemen aan ijshockey- en rugbysporten.

Rubriek A: maximaal uit te keren bij overleden ten gevolge van een ongeval € 10.000.

Rubriek B: maximaal uit te keren bij blijvende invaliditeit in gevolge van een ongeval € 40.000.

 

Teken informatie

Wat zijn teken?

Teken zien er uit als bruinzwarte spinnetjes en zijn tussen de 1 en 3 mm groot. Van maart tot november huizen zij in bossen, duinen, struiken en hoog gras.
Een besmette teek kan de ziekte van lyme veroorzaken. Daarom is het goed om van te voren de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.

Wat zijn de maatregelen om de teek geen kans te geven?

De beste manier om besmetting te voorkomen, is het vermijden van contact met struikgewas en hoog gras. Dit kunt u vermijden door op de paden te blijven en bedekkende kleding te dragen. Draag bijvoorbeeld dichte schoenen, een lange broek en stop de broekspijpen in uw sokken. Kinderen lopen, in verband met hun geringe lengte en manier van spelen in de natuur, meer kans op een tekenbeet. Een shirt met lange mouwen en een pet op bieden dan enige bescherming. Deze voorzorgsmaatregelen zullen niet in alle situaties haalbaar zijn, maar verkleinen wel de kans op een tekenbeet. Komen er in een gebied veel teken voor dan kunt u zich ook beschermen door de huid in te smeren met een insectenwerend middel met ongeveer 30% DEET. Volwassenen kunnen middelen met maximaal 50% DEET gebruiken, jonge kinderen met maximaal 20%. Lees de aanwijzingen op de verpakking.

Contoleer op teken

Als u in de natuur bent geweest is het belangrijk om uw huid en kleding en die van uw kinderen te (laten) controleren op teken. Stop kleding gedurende 30 minuten in de wasdroger, dat is dodelijk voor teken. Kijk vooral op plekken waar de huid dun of warm en vochtig is, zoals in liezen, knieholten, oksels en op de buik. Bij kinderen worden teken vaak op het hoofd, in de hals, achter de oren en bij de haargrens gevonden.

Teken verwijderen

Wanneer u tijdens of na het natuurbezoek een teek op uw huid ontdekt, is het belangrijk deze zo snel mogelijk te verwijderen. Dit kan met een speciaal pincet dat onder meer te koop is bij een apotheek.
Op onze locatie zijn deze tekenpennen aanwezig. Hoe korter de teek de kans krijgt zich vol te zuigen, hoe kleiner de besmettingskans. Bij verwijdering binnen 24-36 uur is de kans op besmetting vrijwel uitgesloten. Belangrijk bij het verwijderen is dat u vooraf de teek beslist niet moet verdoven. Anders zal daardoor de teek van schrik zijn maaginhoud met bacterie legen in uw huid. De kans op besmetting wordt daardoor groter.

Wat als u nou toch een teek over het hoofd heeft gezien?

De symptomen van de ziekte van Lyme zijn:
- rond de tekenbeet ontstaat een rode ring.
- Griepachtige verschijnselen.

Als 1 van deze verschijnselen zich voordoen of allebei is het verstandig om direct langs de huisarts te gaan. Vertel erbij dat u in het bos bent geweest en mogelijk bent besmet door een teek. Hoe eerder u erbij bent des te beter is het.

Meer informatie op:

tekenradar.nl

 

AED

Op onze vaste buitensport locatie Molenberg en onze vaste strandlocatie Beachclub Perry's is een AED aanwezig. Het personeel van de locaties heeft een AED cursus gehad.

De Automatische Externe Defibrilator, kortweg AED, is een handzaam apparaat dat onderscheid kan maken tussen hartritmestoornissen, waarbij een defibrillatorschok moet worden toegediend, en ritmes waarbij dit beslist niet mag. De bediening is zo eenvoudig dat in principe elke geoefende eerstehulpverlener hem kan bedienen. Er is imiddels veel ervaring opgedaan met deze apparatuur. In de praktijk blijkt dat het bedieningsgemak het maken van een levensbedreigende fout volledig uitsluit. Cijfers wijzen uit dat het vaak gelukt is om de tijd tussen de collaps en het toedienen van de defibrilatieschok aanzienlijk te verkorten.